Ytterby Gruva, världsunik.

måndag 21 november 2016

Michael Baumgarten

Stockholms stads turistavdelning uppmanade i början av 1990-talet Vaxholms stad att synliggöra Ytterby Gruva, som är världsunik i kemivärlden. Det är den plats där det största antalet kemiska grundämnen har hittats i hela världen, inte mindre än 8 st.

Vaxholms stad delegerade uppgiften till Waxholms Rotaryklubb, som år 2000 reste en informationstavla vid gruvans fot.

På initiativ av Waxholms Rotaryklubb har en trappa byggts. Trappan ser man från Ytterbyvägen och den går ända upp till det forna gruvschaktet.

Där uppe finns ytterligare två trappor som leder till gruvfogdens
kontor respektive till de utmärkelser som platsen tilldelats - ett från ASM (American Society of Metals) och ett från EuChemS (European Chemical Society).

Informationstavlor finns uppsatta på platsen och ett intensivt arbete har lett till att en stiftelse och en förening - Föreningen Ytterby Gruva - har bildats. Avsikten med Stiftelsen är att den ska bli ägare till gruvområdet medan föreningen ska arbeta med att sprida kunskap om gruvan, och ordna guidade visningar.

Rotaryklubben driver inte längre detta som ett projekt - nu har ansvaret tagits över av stiftelsen och föreningen - men flera Rotarymedlemmar är engagerade i båda, så klubbens intresse kvarstår.

Trappa till Ytterby Gruva