Jubileumsläkare till Rotarys Läkarbank

tisdag 27 februari 2018

Michael Baumgarten

I samband med Rotarys 100-årsjubileum, år 2005, kom ett förslag från Rotarys Läkarbank om att bekosta en jubileumsläkare, d v s att sponsra en läkares arbete i Rotarys tjänst.

Waxholms Rotaryklubb tog då initiativ till att inbjuda alla Roslagsklubbarna till en gemensam jubileumssatsning, vilket resulterade i en tandläkarinsats i Afrika i Rotarys Läkarbanks regi.

Efter hemkomsten besökte denne tandläkare de klubbar som varit med som sponsorer, och höll ett mycket intressant föredrag med bilder om Läkarbankens arbete, och om sina egna erfarenheter och arbetsförhållanden där.

Bra feedback på hur våra pengar hade använts!