Vaxholms Biografteater

måndag 21 november 2016

Michael Baumgarten

Waxholms Rotaryklubb stödjer bion och dess vänförening på ett flertal olika sätt.
Det började med att vi hjälpte den dåvarande styrelsen med vissa akuta renoveringsbehov. Bl.a. restaurerade en av våra medlemmar (finsnickare) entrédörrarna med stöd av ett antal medlemmar.

Vidare har en medlem, via en stiftelse, finansierat ca en miljon av biografens digitalisering.

Vi har dessutom varit sammanhållande för bildandet av den vänförening som nu driver film-, teater- och operaverksamheten. Två av våra medlemmar är valberedning i ovan nämnda förening. Dessutom är en av våra medlemmar sekreterare i föreningen, har ansvar för medlemsregistret över föreningens drygt fyrahundra medlemmar och sköter föreningens hemsida.

En annan medlem är revisorssuppleant. Två medlemmar skänkte 2008, via sitt företag, ett datorsystem med programvara för bl.a. administration av beställningar till filmförevisningar och andra evenemang. Det är förstås utbytt vid det här laget.