NOB-priset

måndag 21 november 2016

Michael Baumgarten

Klubben medverkade i juryarbetet för NOB-priset
I december varje år delade Norrbergsskolan i Vaxholm ut NOB-priser i en innovationstävling:

Skolelever i klass 8 fick komma med förslag till lösningar eller förbättringar på olika allmänna problem. Varje år beslutades om ett tema för uppdraget.

Bedömningar av förslagen gjordes med avseende på problembeskrivning, modellarbete och motivering för realiserbarhet. Det var ett mycket trevligt projekt för Waxholms Rotaryklubb att under många år få delta aktivt i juryarbetet.

Skolan är riven och ersatt av en annan, nyare, så NOB-priset finns inte längre