Bidrag till skolböcker i Sri Lanka 2011

fredag 15 januari 2016

Berit Nordlund

Vår hedersmedlem i klubben, Nandasena Kodipelli, hade goda kontakter i sitt gamla hemland och hade under årtionden organiserat biståndsprojekt från Sverige till Sri Lanka.

Waxholms Rotaryklubb kunde år 2011 bidra med 10 000 kr till något behjärtansvärt projekt på Sri Lanka. Nandasena rekommenderade att vi skulle hjälpa till med skolböcker. Vi valde att följa hans råd, och det ledde till att Nandasena kunde dela ut totalt 6 500 specialskrivblock på plats till ungdomar i ett flertal skolor, som inte haft möjlighet att finansiera dessa läromedel själva.