Hörselvårdsprojekt till Sri Lanka 1979-1992

fredag 15 januari 2016

Michael Baumgarten

Redan i Waxholm Rotaryklubbs (WRC) begynnelse startades ett hörselvårdsprojekt riktat mot Sri Lanka. Projektet kom att bli omfattande.

En sammanfattning av projektet finns som pdf-filer. Spännande läsning för intresserade!
1979-92 Sri Lanka Hörselvårdsprojekt.pdf
The Sri Lanka Project 1979-92.pdf

Waxholmsrotarianen Otto Ekenberg besökte Sri Lanka i flera omgångar i början av 70-talet och fick där kontakt med läkarkollegor inom den lokala Rotaryrörelsen i staden Kandy. Detta resulterade i ett av de mest omfattande projekt, som någonsin genomförts i världen av en enskild Rotaryklubb, och som verkställdes under åren 1979-1992.

Projektet omfattade uppförandet av ett hörselvårdscentral i Kandy. Projektet genomfördes med stora bidrag från Sida. Skanska, som då hade etablerat sig i landet, bidrog med praktiska administrativa insatser.

Tack vare Otto Ekenbergs engagemang och kontakter med Rotarykollegor i Sverige initierades samtidigt ett flertal andra sjukvårdsprojekt i landet.

Hörselvårdsprojektet har dokumenterats i två pdf-filer - Karin Gunnarsson har gjort ett utmärkt arbete med att översätta Otto Ekenbergs projektbeskrivning till engelska.